tjänster

Spillolja

Spillolja Spillolja är en värdefull råvara, eftersom olja kan återvinnas flera gånger och återanvändas som smörjmedel. Om våra kunder Kunderna är i första hand sjöfart, tankrengörings- och saneringsföretag samt industrier. Oljeprodukter kommer även från lokala insamlare, som kommunernas miljöstationer, för bearbetning. Certifikat Svensk Oljeåtervinning AB är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001 Certifikat ISO 14001- ISO […]
Read More

Smörjolja

Smörjoljeåtervinning Kvalitetskrav för olja till materialåtervinning Kraven på olja som ska materialåtervinnas är höga jämförelsevis med olja som energiåtervinns. För materialåtervinning av spillolja accepteras i stort sett inga föroreningar i form av t.ex. broms- ochkylarvätskor. Bromsvätska och kylarväska innehåller ämnen som gör materialåtervinning omöjlig. Liksom bly förstör katalysatorn på bilen finns det katalysatorer vid materialåtervinning […]
Read More