Kort om oss

Om Svensk Oljeåtervinning

Svensk Oljeåtervinning startade sin verksamhet med att år 2000 ansöka om tillstånd att ta emot och behandla avfallsolja. Sommaren 2002 var tillståndet klart och vi kunde börja ta emot avfallsolja.

Svensk Oljeåtervinnings målsättning är att vara den ledande aktören på den Svenska spilloljemarknaden. Eftersom vi är ett ekonomiskt stabilt företag med en hög investeringstakt i produktionsanläggningen, kan vi erbjuda våra kunder ett kostnadseffektivt mottagande och behandling av deras förbrukade oljor.

Sedan i början av maj 2016 ägs Svensk Oljeåtervinning av SMA Mineral AB med huvudkontor i Persberg utanför Filipstad.

Certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001

Vi har tillstånd att ta emot och behandla 35 000 ton per kalenderår.