Låt oss hjälpa dig att minimera riskerna med hantering av ditt farliga avfall.

Insamling

Vi samarbetar med ett flertal av myndigheter godkända insamlare av avfallsoljor.

Behandling

Vi är ett kostnadseffektivt alternativ när det gäller insamling och behandling av avfallsoljor.

Kort transportavstånd

Tack vare vår placering mittpunkten i Sverige, har dom flesta kunderna ett kort transportavstånd till oss
svensk-oljeatervinning

Certifierad enligt ISO

Certifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001.
Om oss

En komplett partner för omhändertagande av avfallsoljor

Svensk Oljeåtervinning erbjuder helhetslösningar, från lagring till förbränning.Avfallsoljan tas emot i mottagningscisterner och överförs efter kontroll till våra lagringscisterner.

Kostnadseffektivt med kort transportsträcka

Tack vare vår placering nära den demografiska mittpunkten i Sverige, har dom flesta kunderna ett kort transportavstånd till oss vilket resulterar i låga kostnader för transporter samt låga utsläpp av växthusgaser.

 

Hur går bearbetningen till?

När spilloljan tas emot på vår behandlingsanläggning läggs den i en av våra mottagningscisternerna. Där sorteras oljan efter innehåll, varpå den analyseras, behandlas och filtreras. När spilloljan är färdigbehandlad pumpas den till en lagercistern. Den färdigbehandlade oljan används som bränsle vid kalkframställning.
svensk-spillolja

Hanteringen av spillolja ställer krav

Du som har en verksamhet där farligt avfall förekommer har en skyldighet att klassificera avfallet. Avfallsförordningen innehåller en förteckning över vilka avfall som klassificeras som farligt avfall. 

Du har även skyldighet att föra anteckningar över mängd avfall som uppkommer årligen samt till vem som avfallet lämnas för vidare hantering, anteckningar skall sparas i 3 år.

När du lämnar ifrån dig avfallet har du skyldighet att kontrollera att den som tar emot och transporterar det (eller hanterar det på annat sätt) har tillstånd för sin verksamhet.

Certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001

Svensk Oljeåtervining har tillstånd att ta emot och behandla 35 000 ton per kalenderår.

Låt oss hjälpa dig att minimera riskerna med hantering av ditt farliga avfall.