Tjänster

Spillolja

Spillolja Spillolja är en värdefull råvara, eftersom olja kan återvinnas flera gånger och återanvändas som smörjmedel. Om våra kunder Kunderna är i första hand sjöfart, tankrengörings- och saneringsföretag samt industrier. Oljeprodukter kommer även från lokala insamlare, som kommunernas miljöstationer, för bearbetning.       Certifikat Svensk Oljeåtervinning AB är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001   Certifikat […]
Read More